Điều khoản sử dụng

Thỏa thuận sử dụng và bảo mật này (sau đây được gọi là “Thỏa thuận”) được thiết lập giữa bạn (“bạn”) và trang web https://tuyenbacsi.com/ (“chúng tôi”) về việc sử dụng tất cả các loại dịch vụ (“Dịch vụ”) có sẵn trên trang web https://tuyenbacsi.com/. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo những điều khoản và điều kiện sau đây. Dịch vụ đã được thiết kế để giúp bạn tiếp cận thông tin và nội dung trên trang web https://tuyenbacsi.com/. Thuật ngữ “bạn” ám chỉ tất cả cá nhân và/hoặc tổ chức truy cập trang web https://tuyenbacsi.com/ vì bất kỳ mục đích nào.

Thỏa thuận sử dụng

1. Quyền liên quan đến Dịch vụ

Trang web https://tuyenbacsi.com/ sở hữu và duy trì tất cả quyền liên quan đến Dịch vụ, tuy nhiên, Bệnh viện Kim không tuyên bố bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các bài viết trên trang web https://tuyenbacsi.com/. Những quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các tác giả (người viết bài). https://tuyenbacsi.com/ cũng không chịu trách nhiệm về thông tin và nội dung của những bài viết từ các tác giả. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc sử dụng, khai thác, cung cấp thông tin cá nhân và các hoạt động tương tự.

2. Sử dụng và chấm dứt sử dụng Dịch vụ

Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung của Dịch vụ cho mục đích cá nhân của riêng bạn (cụ thể là không được sử dụng cho mục đích thương mại) và không được sao chép, sửa đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc thể hiện công khai bất kỳ nội dung nào thuộc Dịch vụ. Ví dụ, bạn không được sử dụng Dịch vụ để bán sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc để tăng lượt truy cập vào trang web của bạn vì mục đích thương mại. Bạn cũng không được sử dụng kết quả từ Dịch vụ để định dạng lại hoặc thể hiện công khai chúng, hoặc sử dụng các công cụ hoặc tài liệu khác để theo dõi hoặc sao chép nội dung từ Dịch vụ. Nếu bạn không chắc chắn liệu việc bạn sử dụng Dịch vụ của bạn có được phép hay không, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trang web https://tuyenbacsi.com/ sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, mất dữ liệu hoặc sai lệch dữ liệu do các hành động tấn công từ cá nhân hoặc tổ chức khác, cũng như về các sự cố kỹ thuật trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Trang web https://tuyenbacsi.com/ cũng không chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ sự tương tác của bạn với các người dùng khác. Trang web https://tuyenbacsi.com/ có quyền đơn phương đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc sự truy cập của bạn vào Dịch vụ.