Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn loại yếu, xếp loại thế nào?

Có những trường hợp học sinh đạt loại Khá hoặc giỏi cả năm học, nhưng lại có 1 môn không đạt xếp loại đó. Vậy việc xếp loại sẽ được điều chỉnh như thế nào trong trường hợp này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy định và cách tính toán điểm theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

1. Điều kiện xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, kém

1. Học sinh giỏi

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

2. Học sinh khá

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

3. Học sinh trung bình

– Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại đạt.

4. Loại yếu

Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

READ  Năm 2024 là năm con gì? Mệnh gì? Hợp với tuổi nào?

5. Loại kém

Các trường hợp còn lại.

2. Điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng có một một môn không đạt, xếp loại thế nào?

Trong trường hợp học sinh có điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng lại có một môn không đạt, học lực sẽ bị xếp thấp xuống và được điều chỉnh như sau:

  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại trung bình, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại khá.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại giỏi nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại yếu, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại trung bình.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại trung bình, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại trung bình.
  • Nếu điểm trung bình học kỳ hoặc điểm trung bình cả năm đạt mức loại khá nhưng do có 1 môn duy nhất bị loại kém, học lực sẽ được điều chỉnh xuống loại yếu.

Ví dụ: Học sinh A có điểm trung bình cả năm là 7,5 và điểm trung bình môn Toán là 6,0. Theo quy định, học sinh A sẽ được xếp loại khá vì đạt điềm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên. Tuy nhiên, do điểm trung bình môn Toán không đạt yêu cầu là 6,5, học sinh A sẽ được điều chỉnh xếp loại trung bình.

3. Căn cứ và cách tính toán điểm trung bình môn

Căn cứ cho quy định về tiêu chuẩn xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học như trên là Khoản 2, Khoản 4, Khoản 6 Điều 13 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

Để tính toán điểm trung bình, ta sẽ dựa vào tổng số điểm của các môn học và số lượng môn học để tính ra điểm trung bình cả năm. Cụ thể, công thức tính toán điểm trung bình cả năm như sau:

READ  Cách làm thịt ba chỉ kho nước dừa ngon, MỀM THỊT, đưa cơm

Điểm trung bình cả năm = (Tổng số điểm các môn học / Số lượng môn học) * 10

Ví dụ: Học sinh B có kết quả học tập cả năm như sau:

MÔN HỌC ĐIỂM Toán 8.5 Ngữ Văn 7.0 Ngoại ngữ 6.5 Lịch sử 9.0 Địa lý 8.0 Vật Lý 7.5 Hóa học 8.5 Sinh học 9.0 Tin Học 8.5 Giáo dục Công dân 8.0

Số môn học: 10

Tổng số điểm các môn học: 79 Điểm trung bình cả năm = (79/10) * 10 = 7,9

Vì điểm trung bình cả năm của học sinh B là 7,9 và đạt mức từ 6,5 trở lên, nên học sinh B sẽ được xếp loại khá.

Nếu các em chưa nắm được điểm thi, và kết quả học tập các môn học của mình thì có thể tra điểm tại đây: TRA CỨU ĐIỂM!

4. Kết quả một môn học có ảnh hưởng thế nào đến kết quả cả năm học?

Từ năm học 2024-2025 việc xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh tất cả các lớp thuộc khối THCS và THPT được áp dụng theo thông tư mới nhất số 22/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó việc xếp loại học lực Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém sẽ bỏ và thay đổi thành 4 mức Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt.

Điểm trung bình của từng môn học dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong từng học kì.

Điểm trung bình từng học kỳ 1, 2 là thước đo cho điểm trung bình cả năm. Kết quả từng kỳ và cả năm học được đánh giá theo 4 mức sau: Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt.

a) Mức Tốt:

– Tất cả các môn học đánh giá bằng mức Đạt.

– Tất cả các môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 6,5 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 8,0 điểm trở lên.

b) Mức Khá:

– Tất cả các môn học đánh giá mức Đạt.

– Tất cả các môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên, trong đó có ít nhất 06 môn học có ĐTBmhk, ĐTBmcn đạt từ 6,5 điểm trở lên.

READ  Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 27/5/2024

c) Mức Đạt:

– Có nhiều nhất 01 (một) được đánh giá mức Chưa đạt.

– Có ít nhất 06 (sáu) môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số có ĐTBmhk, ĐTBmcn từ 5,0 điểm trở lên; không có môn học nào có ĐTBmhk, ĐTBmcn dưới 3,5 điểm.

d) Mức Chưa đạt: Các trường hợp còn lại.

Trong đó:

  • Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk)
  • Điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn)

Điểm trung bình là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả học tập của học sinh trong cả năm học. Nếu học sinh có điểm trung bình loại khá, giỏi nhưng lại có một môn không đạt, quy định sẽ được điều chỉnh và học lực của học sinh sẽ bị xếp thấp xuống.

Vì vậy, để đạt được điểm trung bình loại khá, giỏi, học sinh cần cố gắng học tập tốt và đạt kết quả tốt trong tất cả các môn học. Điều này sẽ giúp học sinh có cơ hội được xếp loại cao hơn và có một năm học thành công.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về quy định và cách tính toán điểm trung bình loại khá theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐ.

Tuy nhiên, từ năm 2024-2025 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT được áp dụng theo thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT. Và sẽ bỏ 5 mức xếp loại học lực xếp loại học lực Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém thay bằng 4 mức Tốt, Khá, Đạt và Chưa Đạt.

Hãy thường xuyên truy cập website để nắm được thông tin mới nhất liên quan đến học sinh các cấp, các quy định, thông tư mới ban hành nhé! Chúc các bạn học sinh luôn đạt được kết quả tốt trong học tập!

Related Posts